• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 69/BXD-KTXD năm 2014 xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 69/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/BXD-KTXD
V/v xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7656/BTC-ĐT ngày 10/6/2014 của Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ; việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tại khoản 1, Điều 14, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng và phải phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án.” Như vậy, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, thì thời gian thực hiện hợp đồng phải tính cả thời gian để nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định của hợp đồng. Do đó, việc chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng bổ sung cho những công tác được thực hiện đúng với tiến độ của hợp đồng, nhưng thời điểm phê duyệt sau thời gian nghiệm thu công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng là chấp nhận được.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về nội dung Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 7656/BTC-ĐT ngày 10/6/2014.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Điều 14. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

1. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng và phải phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 01/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 69/BXD-KTXD

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243303