• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6901/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6901/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6901/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của DNCX

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 3521/HQHN-GSQL ngày 06/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về thủ tục xuất khẩu phế liệu, phế phẩm trả cho đối tác đặt gia công ở nước ngoài của DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan: căn cứ theo điểm b khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực. Trường hợp công ty nhận gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện xuất khẩu trả ra nước ngoài phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm gia công theo yêu cầu của khách hàng thì thủ tục hải quan thực hiện như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.

2. Về mã loại hình: việc khai mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp doanh nghiệp xuất trả phế liệu, phế phẩm cho bên đặt gia công ở nước ngoài thì khai mã loại hình B13.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn
...
3. Thủ tục hải quan
...
b) Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn
...
3. Thủ tục hải quan
...
b) Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6901/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6901/TCHQ-GSQL

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365805