• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6926/VPCP-QHQT năm 2013 về tham dự Khóa họp lần thứ 57 Đại hội đồng IAEA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6926/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6926/VPCP-QHQT
V/v: tham dự Khóa họp lần thứ 57 Đại hội đồng IAEA

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2341/BKHCN-HTQT ngày 01 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam do 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 57 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), tổ chức tại Cộng hòa Áo từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2013.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ cần cân nhắc kỹ việc lựa chọn thành viên tham gia Đoàn bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Kinh phí tham dự Khóa họp do cơ quan cử người chịu trách nhiệm.

3. Bộ Ngoại giao cấp Ủy nhiệm thư cho Trưởng Đoàn tham dự Khóa họp theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). TA23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6926/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6926/VPCP-QHQT

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204946