• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 69573/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 69573/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 69573/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội
Địa chỉ: Khu B(361) HVKTQS, Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy,
TP. Hà Nội; MST: 0313166148-002

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 02-08/2019/CV/SGV-HN ngày 28/8/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) về việc xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc về việc xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử của Chi nhánh đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 2580/TCT-CS ngày 23/6/2020 (theo văn bản đính kèm). Đề nghị Chi nhánh căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, trường hp còn vướng mắc, đề nghị Chi nhánh liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra sô 2 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69573/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 27/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 69573/CT-TTHT

27

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449431