• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 696/BNG-LS năm 2017 quy định ảnh để làm hộ chiếu theo tiêu chuẩn ICAO và giới thiệu con dấu, chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền ký Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Công văn 696/BNG-LS
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/BNG-LS
V/v quy định ảnh để làm hộ chiếu theo tiêu chuẩn ICAO và giới thiệu con dấu, chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền ký Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội, các Ban/Ủy ban thuộc Quốc hội và
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND/UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Hội nông dân Việt Nam;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 

1/ Điều 10 Thông tư 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (HCNG/HCCV) và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực (Thông tư 03) quy định ảnh nộp để in hộ chiếu có cỡ 4x6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục. Tuy nhiên, thực tiễn xử lý hồ sơ cấp HCNG/HCCV thời gian qua cho thấy, ảnh của các đương đơn thường không đồng đều về kích cỡ, tỷ lệ và chất lượng ảnh, nhiều trường hợp khuôn mặt trong ảnh quá nhỏ hoặc chất lượng ảnh quá kém. Điều này gây khó khăn cho những người được cấp HCNG/HCCV khi làm thủ tục xin thị thực tại các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế của ta cũng như của nước ngoài.

Do đó, để chuẩn hóa việc in ảnh hộ chiếu cũng như để tương đồng với quy định chung của các nước, Bộ Ngoại giao xin thông báo để Quý Cơ quan hướng dẫn các cán bộ, công chức, viên chức quản lý của mình khi nộp hồ sơ làm thủ tục đề nghị cấp HCNG/HCCV nên nộp ảnh theo tiêu chuẩn ICAO, cụ thể:

- Ảnh chụp trong 06 tháng gần đây nhất, mặc thường phục, cỡ 4x6 cm, bề ngang của ảnh là 35-40mm, đầu và vai thẳng để khuôn mặt chiếm 70-80% ảnh, chất lượng ảnh sắc nét và rõ ràng, không có vết mực và nếp gấp, chụp trên nền trắng, có độ sáng và độ tương phản thích hợp, ảnh được in trên giấy có chất lượng tốt và độ phân giải cao, không nộp ảnh scan.

- Ảnh có màu sắc trung tính, mắt mở, không bị đỏ, không để tóc xõa trước mặt, ảnh nhìn thẳng, không nhìn nghiêng sang hai bên, không cười khi chụp ảnh.

- Người đeo kính khi chụp ảnh không để ánh đèn phản chiếu lên mắt kính, không đeo kính màu, gọng của kính không quá dày.

- Ảnh chụp có mũ và khăn sẽ không được chấp nhận (ngoại trừ là người dân tộc thiểu số), đối với trẻ em thì ảnh chụp một mình, không có ghế sau lưng.

Xin gửi kèm theo bản chụp ảnh theo tiêu chuẩn ICAO.

2/ Việc giới thiệu con dấu, chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền ký Quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài:

Hiện nay, một số cơ quan, địa phương gửi công văn giới thiệu chữ ký, con dấu, chức danh của người có thẩm quyền cử cán bộ đi công tác thường không có thời hạn được ủy quyền của chữ ký; chữ ký trong văn bản giới thiệu là chữ ký photo hoặc mục đích gửi công văn là “để liên hệ công tác” (không phải ủy quyền ký Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài); nhiều trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền ký Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài hết thời hạn mà cơ quan có thẩm quyền không giới thiệu lại hoặc gia hạn thời gian có hiệu lực của chữ ký gây khó khăn cho việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Do đó, Bộ Ngoại giao đề nghị Quý Cơ quan thực hiện việc giới thiệu con dấu, chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền theo đúng mẫu 04/2016/XNC quy định tại Điều 6 Thông tư 03 (bản chụp kèm theo).

Bộ Ngoại giao xin trân trọng cảm ơn sự phi hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, LS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
Nguyễn Minh Vũ

 

Mu 04/2016/XNC

(Cơ quan có thẩm quyền1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /CV-...
V
ề việc giới thiệu mẫu con du, chữ ký

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20..

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ vào Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ và trên cơ sở quyết định ủy quyền số ...ngày...của....(gửi kèm theo)2,

(Cơ quan có thẩm quyn) giới thiệu mẫu con du của cơ quan và ch ký của người có thẩm quyền c cán bộ/ công chức/viên chức quản lý/ s quan/ quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài:

Ông/bà:

Chức vụ:

Thời hạn3:

Mu: chữ ký (ký trực tiếp 3 mu),

 

 

 

 

Mu con du của cơ quan:

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ….

TL. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN4
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký trực tiếp và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

_________________

1 Cơ quan theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Ngh định 136 được sa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 94.

2 Áp dụng đối với trường hợp được ủy quyền cử cán bộ đi nước ngoài.

3 Thời hạn được giao thm quyền cử cán bộ đi nước ngoài (theo nhiệm k hoặc có thời hạn),

4 Người ký văn bản giới thiệu không phải là người được gii thiu mẫu chữ ký.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

1. 01 Tờ khai theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm.

3. 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài và văn bản khác đi kèm theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

4. 01 bản chụp Giấy khai sinh hoặc bản chụp Bản sao trích lục khai sinh hoặc Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu).

5. 01 bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang) và xuất trình bản chính để đối chiếu.

6. Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ hết giá trị được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu (theo mẫu 06/2016/XNC ban hành kèm theo Thông tư này).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Việc giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh

1. Các cơ quan có thẩm quyền cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ra nước ngoài và cơ quan được ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 136, được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 9 Điều 1 Nghị định 94, phải giới thiệu bằng văn bản cho Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước về mẫu con dấu của cơ quan, mẫu chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền theo mẫu 04/2016/XNC ban hành kèm theo Thông tư này trước khi thực hiện việc cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ra nước ngoài.

2. Văn bản giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp và đóng dấu của cơ quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 696/BNG-LS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Minh Vũ
Ngày ban hành: 02/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 696/BNG-LS

680

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342331