• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 696/GSQL-GQ3 năm 2015 điều chỉnh thông tin khai báo trên Hệ thống Emanifest do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 696/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/GSQL-GQ3
V/v điều chỉnh thông tin khai báo trên Hệ thống Emanifest

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần CMA CGM Việt Nam
(Đ/c: Tầng 8, Số 81-85 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 10/06/2015-CMA ngày 10/06/2015 của Công ty cổ phần CMA CGM Việt Nam về việc thể hiện thông tin hàng quá cảnh, hàng trung chuyển trên manifest và bảng khai hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2015, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5908/TCHQ-GSQL về việc xử lý vướng mắc khi khai báo trên Hệ thống Emanifest trả lời Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, theo đó, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghị của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong trường hợp hàng hóa trung chuyển, quá cảnh khi khai báo trên Hệ thống Emanifest không phải ghi cụ thể tên cảng quốc tế làm thủ tục trung chuyển hoặc quá cảnh như đã hướng dẫn tại mục 2 công văn số 6891/TCHQ-GSQL ngày 11/6/2014 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan xin gửi kèm công văn số 5908/TCHQ-GSQL nêu trên để Công ty nghiên cứu thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục CNTT & TK HQ (để biết);
- Lưu: VT, GQ3(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

2. Về việc mã code khai báo cảng trung chuyển, quá cảnh:

Trong trình bày của hãng tàu CMA CGN Việt Nam đối với hàng quá cảnh, hàng trung chuyển: Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KVI yêu cầu Hãng tàu CMA phải chú thích thêm dòng chữ “Cargo transit Cambodia/Thailand/China via CatLai open port” khi khai báo trên Hệ thống E.Manifest. Mặc dù trên Vận tải đơn tổng (Master Bill) đã thể hiện cảng trung chuyển “VNCLI-CatLai open port” và Cảng dỡ hàng là Code cảng nước ngoài.

Hãng tàu CMA đề nghị:

Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các Cục Hải quan địa phương xem các thông tin do Hãng tàu khai báo trên Vận tải đơn tổng (Master Bill) để thực hiện các thủ tục liên quan đến quá cảnh, chuyển cảng không cần thiết phải chú thích thêm dòng chữ đã thể hiện cảng trung chuyển “Cargo transit Cambodia/Thailand/China via CatLai open port”.

Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa trung chuyển, quá cảnh chuyển qua các cửa khẩu, đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan có liên quan hướng dẫn các Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu/ Công ty Giao nhận trong trường hợp hàng hóa trung chuyển, quá cảnh khi khai báo trên Hệ thống E. Manifest phải ghi cụ thể tên cảng biển quốc tế làm thủ tục trung chuyển hoặc quá cảnh. Ví dụ: “Cargo transit Cambodia/Thailand/China via CatLai open port”.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 696/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 696/GSQL-GQ3

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285681