• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 6960/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6960/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6960/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu Tư KD BĐS Việt Gia Phú
Địa chỉ : Số 445-449 Gia Phú, P.03, Quận 6, TP.HCM
Mã số thuế : 0301500637

Trả lời văn bản số 29/CV-VGP ngày 16/6/2017 của Công ty về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khu trừ theo quy định”.

+ Tại Điều 11 qui định về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Lương thực TP.H Chí Minh (là đơn vị có quyền thuê đất (đất thuê của nhà nước) và tài sản trên đất tại số 270-277 Trần Văn Kiểu (nay đổi tên thành Võ Văn Kiệt), Phường 3, Quận 6) và Công ty CP Pin ắc quy Miền Nam (“Công ty Pinaco”, là đơn vị có quyền thuê đất (đất thuê của nhà nước) và tài sản trên đất tại số 445-449 Gia Phú, Phường 3, Quận 6) cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú (“Công ty”) để thực hiện dự án Khu thương mại - Dịch vụ - Căn hộ tại số 270-277 Võ Văn Kiệt và số 445-449 Gia Phú, Phường 3, Quận 6 và đã được Ủy ban nhân dân TP.HCM chấp thuận theo Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 06/07/2015 (quyền thuê đất dược chuyển sang cho Công ty). Theo thỏa thuận với Công ty Pinaco, Công ty phải hỗ trợ chi phí di dời là 16.000.000.000 đồng (không thuộc khoản hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên) và mua lại toàn bộ tài sản với giá 9.000.000.000 đồng thì khi bàn giao tài sản, nhận tiền hỗ trợ Công ty Pinaco phải lập hóa đơn GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% trên tổng số tiền Công ty phải trả là 25.000.000.000 đồng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Chi cục Thuế Quận 6;
- Lưu: VT, TTHT.
1250/
17 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6960/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 26/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6960/CT-TTHT

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368476