• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6960/VPCP-KTN năm 2013 về cập nhật quy hoạch Dự án Nhà máy đóng tàu Oshima tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6960/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6960/VPCP-KTN
V/v: cập nhật quy hoạch Dự án Nhà máy đóng tàu Oshima tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7852/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013) về việc cập nhật Dự án Nhà máy đóng tàu của Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam (Nhật Bản) tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc cập nhật Dự án Nhà máy đóng tàu của Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam (Nhật Bản) tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 10119/VPCP-KTN ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về hoàn thiện, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, NC, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6960/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6960/VPCP-KTN

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204950