• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6974/BYT-AIDS năm 2017 về tăng cường điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 6974/BYT-AIDS
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6974/BYT-AIDS
V/v tăng cường điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 2008, đến nay sau gần 9 năm, chương trình đã được mở rộng ra 63 tỉnh/thành phố trong cả nước và điu trị cho khoảng 52.000 bệnh nhân. Để tăng cường chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các địa phương. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Công an và Y tế để thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về lợi ích của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone: giới thiệu quy trình thủ tục tham gia điều trị, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với người bệnh.

3. Mở rộng các điểm điều trị Methadone, tăng số điểm cấp phát thuốc tại xã/phường để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện đi uống thuốc Methadone, góp phần giảm số bệnh nhân bỏ trị vì khoảng cách đi uống thuốc quá xa.

4. Đào tạo, đào tạo lại và nâng cao trình độ của bác sỹ, tư vấn viên về quy trình khám, tư vấn, đánh giá bệnh nhân; cập nhật nâng cao kiến thức về nghiện chất và chẩn đoán, xử lý các rối loạn tâm thần do nghiện ma túy nhất là ma túy đá gây ra.

5. Chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cho các cơ sở điều trị và điểm cấp phát thuốc Methadone về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất theo quy định và đảm bảo tính bền vững lâu dài của cơ sở điều trị Methadone tại địa phương.

6. Tăng cường giám sát hỗ trợ kỹ thuật đối với các cơ sở điều trị Methadone trên cơ sở các chỉ số đánh giá chất lượng quan trọng sau đây:

- Tỷ lệ duy trì điều trị sau 12 tháng: định kỳ 6 tháng 1 lần tính tỷ lệ bệnh nhân duy trì điều trị đủ 12 tháng. Nếu tỷ lệ này đạt trên 80% đối với cơ sở ở thành phố và trên 70% với cơ sở ở miền núi coi như đạt chất lượng.

- Tỷ lệ bệnh nhân điều trị duy trì ổn định với liều trên 60mg/ngày. Nếu tỷ lệ này đạt 80% trở lên coi như đạt chất lượng.

- Tỷ lệ sử dụng ma túy trong nhóm bệnh nhân ổn định liều.

7. Quản lý chặt chẽ thuốc Methadone theo các quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện tại Thông tư số 14/2015/TT-BYT và các văn bản liên quan.

8. Tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa cơ sở điều trị Methadone với người bệnh và gia đình, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ người bệnh như giới thiệu việc làm, giới thiệu các câu lạc bộ đồng đẳng, sinh hoạt câu lạc bộ điều trị Methadone.

9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm toàn quốc trong quản lý điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

10. Đề nghị Sở Y tế báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, cần giải quyết đề nghị liên hệ Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội, số điện thoại: 0243. 736 7130) để phối hợp giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Khoa giáo Văn xã - VPCP (để báo cáo);
- Bộ Công an, Bộ LĐTBXH (để phối hợp);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6974/BYT-AIDS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 05/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6974/BYT-AIDS

44

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444258