• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 6984/TCHQ-CNTT năm 2018 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6984/TCHQ-CNTT
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6984/TCHQ-CNTT
Vv triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố.

Căn cứ theo công văn thông báo 8334/NHNN-QLNH ngày 2/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai chính thức thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đính kèm), Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố, kể từ ngày 01/12/2018 sẽ triển khai chính thức thủ tục hành chính sau đây trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, cụ thể:

Tên thủ tục: Thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép chấp thuận hoạt động xuất khu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác các thông tin liên quan đến giấy phép chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b
).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6984/TCHQ-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 27/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6984/TCHQ-CNTT

362

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401386