• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 7003/BCT-XNK năm 2013 xuất khẩu hóa chất đã nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 7003/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7003/BCT-XNK
V/v xuất khẩu hóa chất đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Megachem Việt Nam
(lầu 7, phòng 703, đường Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 2607-13/MGV-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Công ty TNHH Megachem Việt Nam về việc xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu do chưa điều chỉnh được Giấy Chứng nhận đầu tư, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hóa do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác" và "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật".

2. Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001162 của Công ty do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, Công ty được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối mặt hàng hóa chất công nghiệp, dùng trong công nghệ phủ bề mặt… nhưng có quy định "phạm vi và giới hạn của quyền xuất khẩu không bao gồm việc xuất khẩu các hàng hóa do Công ty nhập khẩu vào Việt Nam.". Do vậy, để thực hiện xuất khẩu các hàng hóa do Công ty nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan cấp phép có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư.

Trước mắt, xét trường hợp Công ty chưa điều chỉnh được Giấy Chứng nhận đầu tư và cam kết không hoàn thuế nhập khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) theo giải trình tại công văn số 2607-13/MGV-BCT nêu trên, để tạo thuận lợi cho Công ty trong xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu, Bộ Công Thương đồng ý Công ty xuất khẩu 50 bao (khoảng 1.100 kg) hóa chất dùng trong công nghiệp đã nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 28943 ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Việc xuất khẩu hàng hóa thực hiện theo các quy định hiện hành.

Công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục Hải quan TP HCM;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Điều 3. Thực hiện quyền xuất khẩu

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hoá do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác, theo các điều kiện sau:

a) Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu theo cam kết quốc tế;

b) Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

c) Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;

d) Mặt hàng xuất khẩu phải phù hợp với nội dung quyền xuất khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc xuất khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật.

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu; không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7003/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7003/BCT-XNK

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204257