• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7004/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7004/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7004/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài;
(Đ/c: Sân bay Quốc tế Nội Bài - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội)
- Cục Hải quan TP Hà Nội.

Liên quan đến vướng mắc về thủ tục hải quan đối với rượu, bia nhập khẩu để phục vụ chuyến bay xuất cảnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thủ tục đối với rượu, bia đưa từ kho ngoại quan tại khu vực sân bay Nội Bài về kho của Công ty để thực hiện sắp xếp, đóng gói, ướp lạnh trước khi đưa lên tàu bay xuất cảnh: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2879/BTC-TCHQ ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính, theo đó Công ty thực hiện mở tờ khai xuất khẩu đối với mặt hàng rượu bia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cung ứng rượu, bia lên tàu bay xuất cảnh trên cơ sở Mẫu bảng tổng hợp (phụ lục I) gửi kèm công văn số 2879/BTC-TCHQ dẫn trên, ngoài ra:

a. Công ty thực hiện quy định tại điểm a.1, a.2 khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

b. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện quy định tại điểm b.1 khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên, và đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng hóa đưa từ kho ngoại quan về kho của Công ty sau đó xuất lên tàu bay xuất cảnh.

2. Đối với rượu, bia của các hãng hàng không nước ngoài nhập khẩu để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh:

a. Về thủ tục hải quan:

Thực hiện thủ tục theo loại hình tạm nhập - tái xuất, thủ tục tạm nhập, tái xuất thực hiện theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC dẫn trên. Công ty thực hiện mở tờ khai tái xuất (xuất khẩu) đối với mặt hàng rượu, bia theo thời hạn hướng dẫn tại công văn số 2879/BTC-TCHQ. Công ty có trách nhiệm kê khai rượu, bia cung ứng trên Mẫu bảng tổng hợp (phụ lục I) gửi kèm công văn số 2879/BTC-TCHQ theo từng hãng hàng không, để làm căn cứ thực hiện thủ tục tái xuất (xuất khẩu), một tờ khai tạm nhập có thể được sử dụng để làm thủ tục tái xuất nhiều lần, một tờ khai tái xuất hàng hóa chỉ được khai báo cho một tờ khai tạm nhập.

b. Về chính sách thuế:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm b, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtKhoản 20 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng để nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Điều 16. Miễn thuế
...
9. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định, bao gồm:
...
b) Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài; hàng hóa tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau:
...
2. Hàng hóa nhập khẩu bao gồm:
...
c) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Đối tượng không chịu thuế
...
20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
...
3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài:

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Nộp 01 bản chụp Phiếu xuất kho do doanh nghiệp lập theo quy định về pháp luật kế toán, trong đó có ghi cụ thể hàng hóa xuất kho của từng tờ khai nhập kho;

a.2) Cập nhật thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và gửi đến cơ quan hải quan để quản lý, theo dõi;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
...
3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài:
...
b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan:

b.1) Kiểm tra đối chiếu thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan trên Phiếu xuất kho và phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7004/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7004/TCHQ-GSQL

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365806