• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7037/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế tiêu thụ đặc biệt nước trái cây lên men do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7037/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7037/TCHQ-TXNK
V/v thuế TTĐB nước trái cây lên men

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2092/HQHCM-TXNK ngày 13/07/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn tối đa 5 độ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định mặt hàng rượu, bia thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; tại khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 quy định mặt hàng rượu dưới 20 độ có mức thuế suất là 30% từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017; thuế suất 35% từ ngày 01/01/2018.

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định: “Sản phẩm rượu” là đồ ung có cồn thực phẩm. Sản phẩm rượu được sản xuất từ quá trình lên men ( hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol). Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017, thay thế Nghị định 94/2012/NĐ-CP) quy định: “Rượu là đồ ung có cn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của các cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (ethanol).

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích”

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn (QCVN 6-3:2010/BYT), sản phẩm rượu phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ rượu như sau: Rượu vang có độ rượu không dưới 8,5% tính theo thể tích; rượu mạnh có độ rượu không dưới 15% tính theo thể tích.

Căn cứ quy định trên, sau khi trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đối với mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn dưới 5 độ theo thể tích thì mặt hàng này không thuộc danh mục các sản phẩm rượu được quy định tại QCVN 6-3:2010/BYT, không thuộc đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định 94/2012/NĐ-CP , Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (để biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (03 b
n).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa:

a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm;

b) Rượu;

c) Bia;

d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;

đ) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;

e) Tàu bay, du thuyền;

g) Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng;

*Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

1. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 2 như sau:

“g) Xăng các loại;”*

h) Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;

i) Bài lá;

k) Vàng mã, hàng mã.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
...
4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Thuế suất

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

(Bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Sản phẩm rượu” là đồ uống có cồn thực phẩm. Sản phẩm rượu được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau;

1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol).

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7037/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 30/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7037/TCHQ-TXNK

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366152