• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

Công văn 705/BHXH-CSYT năm 2018 về gia hạn thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS tại bệnh viện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 705/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 705/BHXH-CSYT
V/v gia hạn thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữtruyền ti hình nh PACS tại bệnh viện

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Quyết định số 145/QĐ-BYT ngày 12/01/2018 của Bộ Y tế về việc Điều chnh thời gian thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS tại bệnh viện. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi Quyết định số 145/QĐ-BYT , đề nghị Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố có tên nêu trên ký phụ lục bổ sung hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018 về việc tiếp tục thực hiện Đán thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS tại bệnh viện đến hết tháng 6/2018 theo Điều 1, Quyết định số 145/QĐ-BYT nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kịp thời giải quyết (Gửi kèm Công văn số 145/QĐ-BYT ngày 12/01/2018 của Bộ Y tế)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTG
Đ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN

Lê Văn Phúc

 

Điều 1. Điều chỉnh Mục 3, Điều 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện như sau:

Thời gian thực hiện Đề án: từ ngày 01/12/2015 đến hết tháng 6/2018.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 705/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 705/BHXH-CSYT

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376550