• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Dự án ODA

 

Công văn 706/VPCP-QHQT năm 2016 về tháo gỡ vướng mắc cho dự án ODA vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á tài khóa 2016 của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 706/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/VPCP-QHQT
V/v Tháo gỡ vướng mc cho các dự án ODA vay vốn ADB tài khóa 2016 của Bộ Giao thông vận ti

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 598/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 trình Thủ tướng Chính phủ chủ trì làm việc với các Bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các vấn đề của các dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Bộ Giao thông vận tải thực hiện trong năm tài khóa 2016, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao:

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩn trương nghiên cứu nội dung văn bản nêu trên của Bộ Giao thông vận tải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 04 tháng 02 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm văn bản s 598/BGTVT-KHĐT);
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
Bộ Giao thông vận tải;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHQT(3) AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 706/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 706/VPCP-QHQT

2.420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302283