• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 70767/CT-TTHT năm 2018 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 70767/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70767/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Phạm Thị Thư
(Địa chỉ: Tầng 12 số 7 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội - Mã số thuế: 8003966244)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn không số ngày 10/08/2018 và công văn giải trình bổ sung thông tin ngày 08/10/2018 của bà Phạm Thị Thư hỏi về việc chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định...”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nội dung vướng mắc của bà Phạm Thị Thư như sau:

Trường hợp bà Phạm Thị Thư có nhận khoản tiền hỗ trợ từ Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Hải Đăng (Bên cho Thuê) để thực hiện thi công sửa chữa hoàn thiện phần diện tích mặt sàn cho thuê, theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê diện tích sàn thương mại đã ký kết nhằm mục đích thực hiện thi công hoàn thiện phần sàn cho phần diện tích thuê theo thiết kế được Công ty TNHH Cổ phần đầu tư địa ốc Hải Đăng duyệt và phần diện tích sàn sau khi hoàn thiện thuộc tài sản bên cho thuê. Như vậy đây là trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân để sửa chữa nên bà Phạm Thị Thư phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ này.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị bà Phạm Thị Thư liên hệ cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để bà Phạm Thị Thư được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70767/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 23/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 70767/CT-TTHT

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400071