• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7079/BTNMT-TCMT năm 2017 về hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 7079/BTNMT-TCMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7079/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện có hiệu quả Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính gửi quý Ủy ban Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường, chi tiết tại Phụ lục đính kèm1.

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT , nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý ủy ban phản hồi thông tin về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo qua địa chỉ: Tng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 024.38229728, Fax: 024.38223190; Email: phongtonghop@vea.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu VT, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 1 Bản mềm được đăng tải tại địa chỉ: www.goo.gl/ZAUQ8W

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7079/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7079/BTNMT-TCMT

486

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377665