• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 71131/CT-TTHT năm 2018 về ghi nhận chi phí hợp lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 71131/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71131/CT-TTHT
V/v ghi nhận chi phí hợp

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số
Đ/c: Số 23, ph Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- MST: 01 00 110 006-028)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 509/ITC-TCKH ngày 01/8/2018 của Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (sau đây gọi là VTC Intecom) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật...”

- Căn cứ chuẩn mực kế toán số 14 ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính quy định:

... “Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

... “Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đng.”

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung trình bày tại công văn hỏi của đơn vị:

Trường hợp Công ty VTC Intecom ký hợp đồng kênh phân phối cung cấp dịch vụ viễn thông, hỗ trợ thu chi hộ với Tổng Công ty Viễn thông Viettel - CN Tập đoàn Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Viettel) theo đó, VTC Intecom thực hiện thu hộ cho Viettel các khoản tiền từ khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel trong đó có khoản thu hộ cước điện thoại trả sau. Khách hàng thanh toán cước điện thoại trả sau cho Viettel thông qua trung gian thanh toán là VTC Intecom. VTC Intecom nhận được khoản phí hoa hồng từ Viettel là 3,5% trên giá trị giao dịch.

Đ khuyến khích khách hàng tăng cường sử dụng dịch vụ thanh toán cước điện thoại tr sau cho Viettel qua VTC Intecom (trung gian thanh toán), VTC Intecom đã có chính sách chiết khấu cho khách hàng 3% trên giá trị giao dịch (thay vì thu của khách hàng 100% tổng số cước phát sinh của khách hàng thì VTC Intecom chỉ thu 97% tổng số cước phát sinh, VTC Intecom hoàn tr cho Viettel toàn bộ 100% giá trị giao dịch), nếu khoản chi 3% này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC Intecom, đáp ng đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và không xác định là khoản hỗ trợ của VTC Intecom dành cho khách hàng thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Đề nghị Công ty VTC Intecom căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện đúng quy định của Pháp luật. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 - Cục Thuế TP Hà Nội để được giải đáp.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty VTC Intecom được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71131/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 71131/CT-TTHT

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400011