• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về An toàn hệ thống thông tin

 

Công văn 713/CATTT-TĐQLGS năm 2019 hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin ban hành

Tải về Công văn 713/CATTT-TĐQLGS
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/CATTT-TĐQLGS
V/v hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Cục An toàn thông tin công bố Tài liệu “Hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ”. Tài liệu hướng dẫn này đưa ra các quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin theo cấp độ là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thể xác định được những hệ thống thông tin cần bảo vệ, thuộc phạm vi quản lý của mình và triển khai các phương án bảo vệ hiệu quả, giảm thiểu chi phí đầu tư.

Bản mềm tài liệu hướng dẫn có thể được tải về từ cổng thông tin điện tử của Cục An toàn thông tin tại địa chỉ: https://www.ais.gov.vn/huong-dan-xac-dinh-va-thuc-thi-bao-ve-he-thong-thong-tin-theo-cap-do.htm.

Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Tiến Đức, Phòng Thẩm định và Quản lý giám sát, Cục An toàn thông tin, Điện thoại: 0934578162; Thư điện tử: ntduc@mic.gov.vn;

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Cục An toàn thông tin để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Lưu: VT, P.TDQLGS.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 713/CATTT-TĐQLGS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục An toàn thông tin   Người ký: Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 713/CATTT-TĐQLGS

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440190