• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sở hữu trí tuệ


Văn bản pháp luật về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

 

Công văn 7137/VPCP-NN năm 2019 về sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7137/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7137/VPCP-NN
V/v sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

V đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4632/TTr-BNN-VPĐP ngày 02 tháng 7 năm 2019) về việc sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

Việc sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo thẩm quyền và làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để tiến hành đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn việc triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX;
-
Lưu: VT, NN (3) Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7137/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7137/VPCP-NN

491

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421223