• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại

 

Công văn 7147/TCHQ-GSQL năm 2020 về hạn mức trị giá trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7147/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7147/TCHQ-GSQL
V/v hạn mức trị giá trong EVFTA

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ thông báo tại công văn số 1229/XNK-XXHH ngày 27/10/2020 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Tổng cục Hải quan thông báo hạn mức trị giá hàng hóa theo Điều 28 Nghị định thư 1 Hiệp định EVFTA, được nội luật tại Điều 33 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương được áp dụng từ 01/8/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm bảng trị giá)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

List of equivalents of amounts expressed in euros, in application of Article 28 of the “Protocol 1 concerning the definition of 'Originating Products' and Methods of Administrative Co-operation”

VALUE LIMITS APPLICABLE FROM 1st AUGUST 2020

Country

Currency

Invoice Declaration

(6000 Euro)

Traveller’s Personal Luggage

(1200 Euro)

Small Packages

(500 Euro)

Bulgaria

Bulgarian lev

11 700

2 300

1 000

Croatia

Croatian kuna

45 000

9 000

3 750

Czech Republic

Czech koruna

162 000

32 300

13 400

Denmark

Danish krone

45 600

9 000

3 800

Hungary

Hungarian forint

2 100 000

400 000

170 000

Poland

Polish zloty

28 000

5 600

2 400

Romania

Romanian Leu

28 500

5 700

2 375

Sweden

Swedish krona

64 000

12 800

5 300

United Kingdom

Pound sterling

5 700

1 140

470

Vietnam

Vietnamese dong

152 743 140

30 548 628

12 728 595

 

Điều 33. Chuyển đổi đơn vị tiền tệ

1. Trong trường hợp hạn mức trị giá hàng hóa nêu tại điểm b khoản 1 Điều 19 và điểm a khoản 3 Điều 29 Thông tư này được tính bằng đồng tiền khác EUR, hạn mức trị giá tương đương tính theo đơn vị tiền tệ quốc gia của các nước thành viên của Liên minh châu Âu hoặc của Việt Nam được mỗi Nước thành viên ấn định hàng năm.

2. Một lô hàng có hóa đơn thanh toán bằng đồng tiền khác EUR sẽ được xác định hạn mức trị giá quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 và điểm a khoản 3 Điều 29 Thông tư này theo hạn mức do Nước thành viên liên quan ấn định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7147/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 06/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7147/TCHQ-GSQL

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457327