• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 7151/TCHQ-GSQL năm 2020 về hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7151/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7151/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Song Toàn
(Đ/c: Số 116BT01/97 Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn 199/2020/CV-ST ngày 16/10/2020 ngày 29/12/2019 của Quý Công ty về việc tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đ khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt Nam, Trung Quốc do dịch bệnh COVID-19 gây ra, ngày 11/05/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 3701/VPCP-KTTH thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND các tỉnh chủ động mở lại hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ, lối mở theo nguyên tắc hàng hóa chỉ được tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở đã đáp ứng đủ quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan biên giới sau khi UBND các tỉnh có văn bản mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, căn cứ các quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại cửa khẩu phụ, lối mở để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Đ nghị Công ty căn cứ quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất để thực hiện việc tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng gửi kho ngoại quan qua các cửa khẩu phụ, lối mở theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Song Toàn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để báo cáo);
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Cục HQ tỉnh Cao Bằng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GS
QL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7151/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7151/TCHQ-GSQL
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458546