• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7163/TCHQ-TXNK năm 2017 về xử lý thuế đối với nhiên liệu trong tàu biển nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7163/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7163/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với nhiên liệu trong tàu biển nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Bình.
(S 56, đường Nguyễn Văn Linh, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10953/VPCP-ĐMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét, trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tân Bình. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16/10/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 13869/BTC-TCHQ trả lời Công ty TNHH Tân Bình về việc xử lý thuế đối với tàu biển nhập khẩu vào Việt Nam (bản photocopy đính kèm). Đề nghị Công ty TNHH Tân Bình nghiên cứu nội dung công văn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tân Bình biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ
đăng Cổng TT Điện tử);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7163/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7163/TCHQ-TXNK

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366440