• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 718/GSQL-GQ1 năm 2014 về thủ tục xuất khẩu kim loại Antimon do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 718/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu Antimon

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Lê Bình
(Địa chỉ: số 40, ngõ 140/1, Phố Nguyễn Xiền, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 50/LB-XNK ngày 02/6/2014 của Công ty CP Tập đoàn Lê Bình về việc xin cấp thủ tục xuất khẩu kim loại Antimon, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2.a Điều 4, Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 của Bộ Xây dựng quy định về xuất khẩu khoáng sản thì mặt hàng Antimon không thuộc Danh mục tại Phụ lục của Thông tư được phép xuất khẩu. Việc xuất khẩu mặt hàng Antimon thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Xây dựng. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 4. Điều kiện xuất khẩu khoáng sản
...
2. Khoáng sản được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Đã qua chế biến và có tên trong Danh mục tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 718/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 09/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 718/GSQL-GQ1

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234615