• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 7181/QLD-KD năm 2018 về nhập khẩu than hoạt tính do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 7181/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7181/QLD-KD
V/v Nhập khẩu than hoạt tính

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Otal
Tầ
ng 5, tòa nhà Technosoft, khu CNTTTT Cầu Giấy, 15/8 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cu Giy, Hà Nội

Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 02/2018 ngày 26/3/2018 của Công ty đề nghị giải đáp về việc nhập khẩu than hoạt tính có thuộc diện xin giấy phép nhập khẩu không.

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ Y tế có chức năng cấp giấy phép xuất khu, nhập khu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Do đó, Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi chỉ áp dụng cho hàng hóa là thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Công ty nhập khẩu than hoạt tính nêu trên không nhằm mục đích sử dụng là nguyên liệu đ sản xuất thuốc, mặt hàng này sẽ không thuộc diện quản của Bộ Y tế. Do đó không áp dụng mã hàng hóa (HS) của thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc đi với sản phẩm này.

Cc Quản lý Dược thông báo đ Công ty biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục h
i quan;
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7181/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 18/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7181/QLD-KD

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380754