• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7190/VP-VX năm 2021 về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 7190/VP-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7190/VP-VX
Về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 6791/SYT-NVY ngày 21 tháng 9 năm 2021 về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất đề xuất của Sở Y tế tại Công văn nêu trên; Giao Sở Y tế ch trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đến Sở Y tế để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV);
- TTUB: CT, các PCT;
- VP
UB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX (kèm CV)
;
- Lưu: VT, (VX-HC).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Huỳnh Mai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7190/VP-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Vũ Thị Huỳnh Mai
Ngày ban hành: 24/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7190/VP-VX
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
488952