• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 72/BXD-KTXD năm 2014 về thanh toán hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 72/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/BXD-KTXD
V/v thanh toán hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CPXD Công trình và Thương mại Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 21/CV-CT ngày 06/6/2014 của Công ty CPXD Công trình và Thương mại Thanh Hóa về việc thanh toán hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh, quyết toán hợp đồng thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì nhà thầu thi công được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Do đó, đối với trường hợp thay đổi biện pháp thi công thứ 2 và 3 (vận chuyển đất hữu cơ, bóc phong hóa và thi công tuyến kênh mương) nêu trong văn bản số 21/CV-CT ngày 6/6/2014 thì nhà thầu được thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế và đơn giá trong hợp đồng.

Riêng trường hợp chủ đầu tư thay đổi mỏ khai thác đất làm giảm cự ly vận chuyển đất đắp từ 5km xuống 3km dẫn đến phải thay đổi biện pháp thi công như nêu tại văn bản số 21/CV-CT thì các bên phải xác định lại đơn giá cho công tác này trên cơ sở biện pháp và điều kiện thi công được Chủ đầu tư chấp thuận. Việc xác định định mức để lập đơn giá thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Công ty CPXD Công trình vả Thương mại Thanh Hóa căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình

1. Quyền của bên nhận thầu thi công xây dựng:

...

b) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 01/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 72/BXD-KTXD

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243305