• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

Công văn 72/GĐB-QLĐT năm 2018 về thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tập trung thuốc bảo hiểm y tế do Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc ban hành

Tải về Công văn 72/GĐB-QLĐT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BHYT VÀ TTĐT KHU VỰC PHÍA BẮC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/GĐB-QLĐT
V/v thực hiện kết quả đu thu mua sm tập trung thuốc BHYT

Hà Ni, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-BHXH ngày 11/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh Mục đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (Trung tâm) đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu (LCNT) cung cấp thuốc năm 2018. Tiếp theo hướng dẫn tại Công văn số 33/GĐB-QLĐT ngày 08/01/2018 về việc ký kết hợp đồng cung cấp thuốc năm 2018 theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Trung tâm đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và nhà thầu hoàn tất cả thủ tục, ký kết hợp đồng chậm nhất ngày 25/02/2018 và báo cáo BHXH Việt Nam theo đúng tiến độ. Các mặt hàng thuốc có trong kết quả trúng thầu tại địa phương/ cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời có trong kết quả trúng thầu của BHXH Việt Nam thì thực hiện thanh toán theo hướng dẫn tại Mục 4 Công văn số 3172/BHXH-DVT ngày 27/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT. Lưu ý một số điểm sau:

- Các đơn vị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/7/2017 giá thuốc thanh toán từ ngày 01/7/2018 không vượt quá giá thuốc trúng thầu do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu.

- Các đơn vị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/7/2017: giá thuốc thanh toán không vượt quá giá thuốc trúng thầu do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu kể từ ngày BHXH Việt Nam công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh do sơ suất không xây dựng kế hoạch mua sắm các mặt hàng thuốc do BHXH Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu nhưng nay có nhu cầu: BHXH tỉnh tổng hợp, phối hợp với Sở Y tế thẩm định nhu cầu, báo cáo trước ngày 09/02/2018.

3. Các thuốc không lựa chọn được nhà thầu bao gồm Ceftriaxon 1g (nhóm 1), Cefoperazon 500mg + sulbactam 500mg (nhóm 1, nhóm 2): BHXH tỉnh thông báo và đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh lựa chọn sử dụng các thuốc có cùng hoạt chất, đường dùng hoặc các thuốc có cùng tác dụng Điều trị đã trúng thầu, trường hợp không lựa chọn được thuốc thay thế, BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc theo quy định của pháp luật, không để thiếu thuốc phục vụ công tác Điều trị.

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Trung tâm để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/cáo);
- Ban DVT;
- Các Nhà thầu trúng thầu;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu: VT, Phòng QLĐT.

GIÁM ĐỐC




Dương Tuấn Đức

 

4. BHXH Việt Nam dự kiến tổ chức và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc trước ngày 01/01/2018, kết quả lựa chọn nhà thầu được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018. Để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác KCB trong thời gian chuyển tiếp, việc thanh toán thuốc theo chế độ BHYT đối với các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung quốc gia do cơ quan BHXH tổ chức được thực hiện như sau:

- Các cơ sở KCB/Địa phương xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/7/2017 thì chỉ xây dựng số lượng đủ để sử dụng đến ngày 31/12/2017.

- Các cơ sở KCB/Địa phương đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện đấu thầu, có kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi BHXH Việt Nam công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung đồng thời có giá trúng thầu cao hơn giá trúng thầu do BHXH Việt Nam tổ chức: Kể từ ngày 01/7/2018, cơ quan BHXH chỉ thanh toán thuốc theo giá thuốc trúng thầu do BHXH tổ chức./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/GĐB-QLĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc   Người ký: Dương Tuấn Đức
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 72/GĐB-QLĐT

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376551