• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 7213/QLD-MP năm 2016 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành

Tải về Công văn 7213/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7213/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam
(Đ/chỉ: số 80 Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 28/3/2016 đối với Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

Tigi copyrightcolour gloss dark golden blonde 6/3

102019/14/CBMP-QLD

16/10/2014

2

Tigi copyrightcolour gloss dark ASH mahogany blonde 6/85

102018/14/CBMP-QLD

16/10/2014

3

Tigi copyrightcolour creative neutral brown 4

106587/15/CBMP-QLD

22/01/2015

4

Tigi copyrightcolour gloss intense red blonde 77/66

106585/15/CBMP-QLD

22/01/2015

Tên, địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam (Địa chỉ: số 80 Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội).

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/5/2016.

3. Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm vi phạm nêu trên của Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP (C).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7213/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 09/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7213/QLD-MP

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
312423