• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Công văn 722/VPCP-TTĐT năm 2018 về tăng cường sử dụng Công báo điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 722/VPCP-TTĐT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/VPCP-TTĐT
V/v tăng cường sử dụng Công báo điện tử

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hin chủ trương của Chính phủ về việc thúc đẩy mạnh mẽ cải cáchnh chính, xây dựng Chính phủ điện t theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018, đồng thời đtiết kiệm ngân sách nhà nước, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến tới các xã, phường, thị trấn trực thuộc về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cng Thông tin điện tử Chính phủ (địa chỉ: chinhphu.vn hoặc congbao.chinhphu.vn) thay cho việc đăng ký nhu cầu sử dụng Công báo in. Khuyến nghị các xã, phường, thị trấn chỉ đăng ký nhu cầu cấp phát Công báo in miễn phí khi chưa được trang bị máy tính, chưa có kết nối mạng Internet.

Hiện nay, có 3 tỉnh Nghệ An, Cà Mau và Tây Ninh là các địa phương đã thực hiện việc khai thác, sử dụng hoàn toàn Công báo điện tử, không đăng ký cấp phát Công báo in miễn phí. Do vậy, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chú trọng việc đảm bảo cơ sở hạ tầng để các xã, phường, thị trấn có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc và tiếp cận thông tin điện tử.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện kiểm tra và đề xuất xử lý đối với các đơn vị không thực hiện đúng quy định về Công báo trong việc khai thác, sử dụng và lưu trữ cuốn Công báo.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện chủ trương trên phối hợp và gửi Danh sách các xã, phường, thị trấn đăng ký nhu cầu cấp phát Công báo in miễn phí (nếu có) về địa chỉ: Cng Thông tin điện tử Chính phủ - Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội; đồng thời theo địa chỉ Email: congbao@chinhphu.vn. Thời gian: Trước ngày 10 tháng 02 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;
- Lưu: VT, TTĐT (03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 722/VPCP-TTĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 722/VPCP-TTĐT

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377432