• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 72367/CT-TTHT năm 2018 về chi phí tiền thưởng trong hợp đồng kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 72367/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72367/CT-TTHT
V/v Chi phí tiền thưởng trong hợp đồng kinh tế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex
(Đ/c: Tầng 6, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP Hà Nội
MST: 0102734592)

Trả lời công văn số 495/PA-TCKT đề ngày 03/10/2018 của Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế kèm theo Phiếu chuyển số 795/PC-TCT ngày 09/10/2018 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có thưởng bằng tiền cho đơn vị cho thuê kho bể chứa nhiên liệu (do tỷ lệ hao hụt nhiên liệu thực tế trong quá trình bảo quản, lưu trữ thấp hơn định mức) mà các khoản tiền này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại Hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa Công ty và đơn vị và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về nội dung vướng mắc liên quan đến quy định về tỷ lệ thưởng không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế|(để báo cáo);
- Phòng PC, KT3;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72367/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 30/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 72367/CT-TTHT

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400073