• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7257/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7257/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7257/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa GC với thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Partron Vina.
(Đ/c: lô 11, khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 285/CV-XNK ngày 30/05/2014 của Công ty TNHH Partron Vina về việc đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài nhưng giao, nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có trả lời Công ty TNHH Shinhan Vina tại công văn số 4112/TCHQ-GSQL ngày 16/04/2014. Căn cứ quy định tại Điều 37, 38 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài là việc xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu ra nước ngoài để thực hiện hoạt động gia công sản phẩm; tại các điều này không quy định việc đặt gia công ở nước ngoài mà không xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu ra nước ngoài.

Để thuận lợi trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, đề nghị Công ty thực hiện ký kết trực tiếp hợp đồng gia công với Công ty TNHH Shinhan Vina. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại tiết đ1 điểm đ khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Chính sách thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Partron Vina biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 49. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

...

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

...

đ) Hàng hoá gia công:

đ.1) Đối với hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 37. Quy định chung

1. Thương nhân được đặt gia công ở nước ngoài các loại hàng hóa đã được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Việc xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công phải tuân thủ các quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hợp đồng đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài và thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đặt gia công theo quy định tại Điều 29 và Điều 35 Nghị định này.

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài

1. Được tạm xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư hoặc chuyển khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư từ nước thứ ba cho bên nhận gia công để thực hiện hợp đồng gia công.

2. Được tái nhập khẩu sản phẩm đã gia công. Khi kết thúc hợp đồng đặt gia công, được tái nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa.

3. Được bán sản phẩm gia công và máy móc thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư đã xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công tại thị trường nước nhận gia công hoặc thị trường khác và phải nộp thuế theo quy định hiện hành.

4. Được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nếu không tái nhập khẩu thì phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

5. Được cử chuyên gia, công nhân kỹ thuật ra nước ngoài để kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm gia công.

6. Chịu trách nhiệm về quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ của hàng hóa.

7. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với sản phẩm gia công nhập khẩu phục vụ tiêu dùng trong nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7257/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7257/TCHQ-GSQL

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237757