• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng


 

Công văn 726/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 726/BKHCN-ĐTG
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/BKHCN-ĐTG
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sợi Đà Lạt

Phúc đáp Văn bản số 01/CV-DWS/2019 ngày 12/3/2019 của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Ngày 13/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Thông tư 23), Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ (mục 8), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành đã xây dựng và đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Vì vậy, trong thời gian này, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư 23.

Khi có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, đề nghị Công ty TNHH Sợi Đà Lạt liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty TNHH Sợi Đà Lạt biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để ph/hợp);
- TTr. Trần Văn T
ùng (đ b/c);
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Nguyễn Nam Hải

 

8. Về thời hạn thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng quy định Khoản 6 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cho đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung này có hiệu lực thi hành. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 726/BKHCN-ĐTG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 19/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 726/BKHCN-ĐTG

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410142