• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 7271/BGDĐT-GDĐH năm 2013 báo cáo liên kết đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 7271/BGDĐT-GDĐH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7271/BGDĐT-GDĐH
V/v: Báo cáo liên kết đào tạo

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

 

Ngày 30/7/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 5245/BGDĐT-GDĐH gửi các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng rà soát công tác tổ chức liên kết đào tạo.

Tuy nhiên, đến nay nhiều trường chưa hoàn thành báo cáo theo quy định; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng rà soát, báo cáo tình hình liên kết đào tạo theo yêu cầu tại công văn số 5245/BGDĐT-GDĐH và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 15/10/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Quang Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7271/BGDĐT-GDĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Đặng Quang Việt
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7271/BGDĐT-GDĐH

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209432