• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 73/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 73/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Bung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 55/CV-SB ngày 23/5/2014 của Công ty cổ phần Sông Bung đề nghị hướng dẫn nghiệm thu thanh toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác nghiệm thu, bàn giao các các công việc trong hợp đồng:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng về quy trình nghiệm thu, bàn giao, các công việc cần nghiệm thu bàn giao, các căn cứ nghiệm thu, bàn giao và các nội dung khác liên quan tới việc nghiệm thu, bàn giao. Các thỏa thuận về nghiệm thu, bàn giao các công việc trong hợp đồng phải phù hợp với các quy định của nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Do vậy việc lập hồ sơ nghiệm thu các công trình phụ trợ cấu thành trong đơn giá kết cấu chính thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

2. Theo nội dung công văn số 55/CV-SB ngày 23/5/2014 của Công ty cổ phần Sông Bung, hợp đồng ký kết là hợp đồng theo đơn giá, vì vậy việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo thỏa thuận trong hợp đồng và đơn giá hợp đồng đã ký kết (hoặc đơn giá điều chỉnh theo thỏa thuận trong hợp đồng). Những khối lượng kết cấu chính thành phẩm đã có đơn giá trong hợp đồng thì không lập lại đơn giá trúng thầu theo khối lượng biện pháp thi công chi tiết thực tế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Sông Bung nghiên cứu thực hiện theo ý kiến trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
Tr6.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Điều 13. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng
...

2. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành:

a) Các thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao của các bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) Các công việc cần nghiệm thu, bàn giao; căn cứ nghiệm thu, bàn giao; quy trình, thời điểm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành; thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao; biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao; các quy định về người ký, các biên bản, tài liệu nghiệm thu, bàn giao phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Các bên chỉ được nghiệm thu, bàn giao các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

d) Đối với những công việc theo yêu cầu phải được nghiệm thu trước khi chuyển qua các công việc khác, bên nhận thầu phải thông báo trước cho bên giao thầu để nghiệm thu;

đ) Đối với các sản phẩm sai sót (chưa bảo đảm yêu cầu của hợp đồng) thì phải được sửa chữa, trường hợp không sửa chữa được thì phải loại bỏ. Bên nào gây ra sai sót thì bên đó phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến sửa chữa, kiểm định lại và các chi phí liên quan đến việc khắc phục sai sót, cũng như tiến độ thực hiện hợp đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 73/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 02/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 73/BXD-KTXD

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243306