• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 73/TCHQ-TXNK năm 2015 về vướng mắc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trong Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 73/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 73/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế hàng hóa NK trong Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1761/HQĐT-NV ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiện miễn thuế nhập khẩu 04 dàn máy lạnh chuyên dùng cho xe đông lạnh phục vụ dự án khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 thì: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a. Thiết bị, máy móc;

b. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c. Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này ...”

Trường hợp của Công ty CP Thủy hải sản An Phú nếu có dự án “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu” đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nhập khẩu riêng 04 chiếc máy hệ thống làm lạnh theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan để gắn vào các xe tải chuyên dùng (xe tải chuyên dùng không nhập khẩu cùng với máy làm lạnh mà Công ty mua lại xe cũ trong nước) tạo tài sản cố định phục vụ cho dự án khuyến khích đầu tư nêu trên và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 16. Miễn thuế

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
...
6. Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Miễn thuế

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
...
6. Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 73/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 73/TCHQ-TXNK

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262686