• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Công văn 7303/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7303/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7303/VPCP-KGVX
V/v tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phm” năm 2015.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 5468/BYT-ATTP ngày 15 tháng 8 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 7091/BNN-QLCL ngày 04 tháng 9 năm 2014), Công Thương (công văn số 8646/BCT-QLTT ngày 05 tháng 9 năm 2014), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến:

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các địa phương, cơ quan liên quan tổ chức "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2015 bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tham gia và phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc xác định nội dung, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ Iý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3), mn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7303/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7303/VPCP-KGVX

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249989