• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Hiệp định tương trợ tư pháp

 

Công văn 7304/VPCP-QHQT năm 2014 về đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7304/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7304/VPCP-QHQT
V/v Đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Tài chính;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 44/TTr-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2014 về đề xuất đàm phán, ký Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa n Độ (Hiệp định); căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-CTN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch nước về việc đàm phán Hiệp định trên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để đàm phán Hiệp định trên với phía n Độ.

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đàm phán Hiệp định; báo cáo Chính phủ về kết quả sau khi kết thúc đàm phán.

3. Bộ Tài chính cấp kinh phí cho việc đàm phán Hiệp định theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). PH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7304/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7304/VPCP-QHQT

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249990