• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7306/TCHQ-TXNK năm 2015 thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn 4582/BCT-XNK và 10666/BCT-XNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7306/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7306/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 4582/BCT-XNK và công văn số 10666/BCT-XNK của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Nhật Đức
(Địa chỉ: 55 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 307/CV-NĐ ngày 31/7/2015 của Công ty TNHH TM Nhật Đức (Địa chỉ: 55 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội ) về việc vướng mắc trong việc xác nhận của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền đối với các phụ lục hợp đồng ký sau ngày Ngân hàng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 10666/BCT-XNK ngày 27/4/2014. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương, thì Tổng cục Hải quan chỉ thực hiện xác nhận tình hình nhập khẩu các hợp đồng nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ trở xuống, chưa qua sử dụng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 nhưng chưa thực hiện nhập khẩu hoặc nhập khẩu chưa hết giá trị đã thanh toán.

Đối với nội dung vướng mắc của Công ty tại công văn số 307/CV-NĐ ngày 31/7/2015 về việc xác nhận của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền đối với các phụ lục hợp đồng ký sau ngày Ngân hàng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 10666/BCT-XNK ngày 27/4/2014 không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Nhật Đức được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG-Linh(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

3. Có xác nhận của Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu các hợp đồng đã thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011.

Tổng trị giá của các lô hàng nhập khẩu không được vượt quá số tiền còn lại mà doanh nghiệp đã thanh toán trước 12 tháng 5 năm 2011 và được ngân hàng thương mại xác nhận nêu trên. Các doanh nghiệp được gia hạn hợp đồng và ký phụ lục để điều chỉnh các thông số như năm sản xuất, đời xe, số lượng, đơn giá tương ứng với các loại xe được nêu trong các hợp đồng thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011, nhưng không được chuyển sang chủng loại, dòng xe khác trừ trường hợp chủng loại, dòng xe nêu trong hợp đồng không còn được hãng sản xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7306/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 11/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7306/TCHQ-TXNK

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285990