• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7331/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại mặt hàng phế liệu dây, cáp cách điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7331/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7331/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng phế liệu dây, cáp cách điện

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Trả lời công văn số CVN-LOGLP-2014-38 ngày 02/6/2014 của Công ty TNHH Canon Việt Nam (Công ty Canon) đề nghị hướng dẫn áp mã HS cho mặt hàng phế liệu dây, cáp điện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề doanh nghiệp nêu, ngày 03/3/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2095/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện. Theo đó, trường hợp mặt hàng theo trình bày của Công ty Canon là loại mẩu vụn dây điện gồm 2 chất liệu nhựa và đồng, không còn là sản phẩm hoàn thiện, không thể sử dụng như là sản phẩm dây điện, cáp điện, không đáp ứng tiêu chí của nhóm 85.44 nên không phù hợp phân loại vào nhóm 85.44. Nếu xác định được nguyên liệu cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của hàng hóa thì áp dụng quy tắc 3(b) phân loại theo nguyên liệu cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của hàng hóa. Nếu không xác định được nguyên liệu cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của hàng hóa thì áp dụng quy tắc 3(c), mặt hàng được phân loại vào nhóm 74.04 - Đồng phế liệu và mảnh vụn. Đề nghị Công ty Canon căn cứ vào hàng hóa thực tế để thực hiện phân loại đúng quy định theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan.

Việc phân loại mặt hàng “Đoạn và mẩu vụn của dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác” theo nhóm 85.44 tại Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường không đúng với Danh mục, Biểu thuế và nguyên tắc phân loại hàng hóa. Vì vậy, đề nghị Công ty Canon có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết theo đúng quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Canon biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ TP. Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7331/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 17/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7331/TCHQ-TXNK

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235928