• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 7341/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 7341/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7341/CT-TTHT
V/v thuế TNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Viện Sử học
(Địa chỉ: Số 38 Phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) MST: 0102894839

Trả lời công văn số 15/VSH/2017 ngày 24/01/2019 của Viện sử học hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

“ ...c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác. ...”

- Căn cứ Công văn số 2428/TCT-TNCN ngày 19/6/2018 của Tổng cục Thuế.

Về nghĩa vụ thuế TNCN đối với khoản thu nhập cá nhân nhận được khi tham gia Đề ánNghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế trả lời tại công văn 2428/TCT-TNCN ngày 19/6/2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn s46125/CT-TTHT ngày 03/7/2018 trả lời Viện Sử học (thay thế công văn số 22845/CT-TTHT ngày 24/4/2017 và công văn số 41300/CT-TTHT ngày 19/6/2017). Theo đó, trưng hợp năm 2016, 2017, 2018 cá nhân nhận được khoản thu nhập khi tham gia Đề án Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam” thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Viện Sử học được biết và thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2, 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7341/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7341/CT-TTHT

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408109