• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 7346/TCHQ-PC năm 2020 về vướng mắc trong tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7346/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7346/TCHQ-PC
V/v vướng mắc trong tổ chức thi hành vi biện pháp khắc phục hậu quả

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời văn bản số số 2734/HQLS-CBL ngày 29/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc trong tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đối chiếu hồ sơ vụ việc, nghiên cứu nội dung khoản 3 Điều 4 Thông tư 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp) để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Anh

 

Điều 4. Các biện pháp khắc phục hậu quả
...

3. Đối với hàng hóa vi phạm, nguyên vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hoá vi phạm, tang vật, phương tiện vi phạm thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hoá và các tình tiết, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của vụ việc để quyết định biện pháp xử lý phù hợp, có tham khảo ý kiến của chủ thể quyền, người yêu cầu xử lý vi phạm và tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm loại bỏ yếu tố vi phạm ra khỏi hàng hóa, cơ quan xử lý vi phạm có thể:

a) Cho phép tổ chức, cá nhân vi phạm tận dụng hàng hóa, nguyên vật liệu để làm nguyên vật liệu sản xuất hàng hoá khác hoặc cho phép phân phối, sử dụng không nhằm thu lợi nhuận và không ảnh hưởng đến khả năng khai thác của chủ thể quyền, trong đó ưu tiên mục đích nhân đạo, từ thiện hoặc phục vụ lợi ích xã hội; hoặc

b) Bán đấu giá để sung công quỹ hoặc các biện pháp khác theo đề nghị và thoả thuận của các bên liên quan phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7346/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Anh
Ngày ban hành: 18/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7346/TCHQ-PC

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458552