• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7348/CT-TTHT năm 2013 lập hoá đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 7348/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7348/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

CN Công ty TNHH Dịch Vụ Tiện Ích Quốc Tế tại TP.HCM
Địa chỉ: Cửu Long Apt, số 351/31 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh
Mã số thuế: 0105384723 – 002

 

Trả lời văn bản số 260813/OCS ngày 26 tháng 08 năm 2013 của Chi nhánh (CN) Công ty về lập hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2d Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“ Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Trường hợp CN Công ty theo trình bày, Giám đốc chi nhánh nghỉ việc thì người đại diện theo Pháp luật của Công ty có thể ủy quyền bằng văn bản cho người bán hàng ký thay trên hóa đơn và đóng dấu theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP. trả lời CN Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp Chế;
- P..Kiểm Tra số 2 ;
- Lưu: (HC,TTHT)
2150-239699,/13-Trung

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7348/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7348/CT-TTHT

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209476