• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7349/VPCP-KTN năm 2014 tiếp tục chỉ định thầu tư vấn thực hiện hợp phần B của Dự án Cảng Lạch Huyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7349/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7349/VPCP-KTN
V/v tiếp tục chỉ định thầu tư vấn thực hiện hợp phần B của Dự án Cảng Lạch Huyện.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH container quốc tế Hải Phòng.

Xét đề nghị của Công ty TNHH container quốc tế Hải Phòng (Công văn số 03/MC-HICT ngày 08 tháng 9 năm 2014) về việc tiếp tục được chỉ định thầu tư vấn thực hiện Hợp phần B của Dự án Cảng Lạch Huyện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tiết kiệm chi phí đầu tư Dự án Cảng Lạch Huyện, đồng thời tận dụng kết quả nghiên cứu của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình hàng hải – CMB, đồng ý Công ty TNHH container quốc tế Hải Phòng (Công ty) chỉ định CMB để tiếp tục triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của Hợp phần B, Dự án Cảng Lạch Huyện như đề nghị của Công ty tại Văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Công ty TNHH container quốc tế Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Công ty CP tư vấn xây dựng công trình hàng hải;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7349/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7349/VPCP-KTN

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250215