• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7356/VPCP-KTN năm 2014 về đơn kiến nghị phản biện “đường bay Vàng” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7356/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7356/VPCP-KTN
V/v đơn kiến nghị phản biện “đường bay Vàng”.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng

Ông Nguyễn Anh Sơn có đơn kiến nghị đề ngày 14 tháng 9 năm 2014, gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phản biện “đường bay Vàng”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Chuyển đồng chí Bộ trưởng Đinh La Thăng nghiên cứu, cân nhắc kỹ vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để đồng chí Bộ trưởng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, QP, NG, KH&ĐT, TC, CA;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Ông Nguyễn Anh Sơn (E.918, Quân chủng PK-KQ);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, NC, TH, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KCT (3) LM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7356/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7356/VPCP-KTN

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250216