• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7366/VPCP-KTN điều chỉnh tiến độ Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7366/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7366/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh tiến độ Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3868/BTNMT-VP ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian chương trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị soạn thảo khẩn trương hoàn thiện, trình các đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7366/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7366/VPCP-KTN

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250217