• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 738/MT-LĐ năm 2014 trả lời đơn vị công bố hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Tải về Công văn 738/MT-LĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/MT-LĐ
V/v trả lời đơn vị công bố hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai.

Ngày 04/7/2014 Cục Quản lý môi trường y tế nhận được hồ sơ của Trung tâm y tế huyện Long Thành (sau đây gọi tắt là Trung tâm) về việc công bố hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động. Cục Quản lý môi trường y tế thông báo hồ sơ đã đầy đủ theo yêu cầu của Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 về việc Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư 19). Cục Quản lý môi trường y tế sẽ bổ sung Trung tâm y tế huyện Long Thành vào danh sách các đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. Khi thực hiện hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động, đề nghị Trung tâm y tế huyện Long Thành:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động do Trung tâm thực hiện;

2. Phối hợp với người sử dụng lao động và đơn vị quản lý về sức khỏe lao động và môi trường tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xây dựng kế hoạch đo, kiểm tra môi trường lao động khi có yêu cầu;

3. Lưu giữ, bảo quản, báo cáo kết quả đo kiểm tra môi trường lao động theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý môi trường y tế sẽ kiểm tra, phối hợp thanh tra các hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động của Trung tâm thực hiện theo Thông tư số 19. Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Sức khỏe lao động - Phòng chống thương tích, Cục Quản lý môi trường y tế, địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 043 7366349; FAX: 043 7260237.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Nguyễn Huy Nga (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Y tế (để công bố trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);
- Sở Y tế Đồng Nai (để phối hợp);
- Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và môi trường tỉnh Đồng Nai (để phối hợp)
- Lưu: VT, LĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lương Mai Anh

 

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ ĐỦ NĂNG LỰC ĐO, KIỂM TRA CÁC YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
(Kèm công văn số: 738/MT-LĐ, ngày 09/7/2014 của Cục Quản lý môi trường y tế)

Đơn vị: Trung tâm y tế huyện Long Thành.

Địa chỉ: Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613844242/3546157

FAX: 063845881

Email: ttyt.lt@dongnai.gov.vn

TT

Yếu tố

Chi tiết

1)

Vi khí hậu

- Nhiệt độ.

- Độ m.

- Tc độ gió.

- Tiêu hao năng lượng

2)

Yếu t vật lý

- Ánh sáng.

- Tiếng n.

- Rung chuyn.

- Điện từ trường.

- Phóng xạ.

3)

Bụi các loại

- Bụi toàn phn.

- Bụi hô hp.

- Định lượng hàm lượng silic trong bụi.

4)

Yếu tố hóa học, hơi, khí độc

- Lấy mẫu không khí

- Xét nghiệm nhanh hơi khí độc

5)

Tâm sinh lý lao động và ec-gô-nô-my

- Đánh giá gánh nặng công việc.

- Đánh giá mức độ căng thẳng thần kinh tâm lý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 738/MT-LĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế   Người ký: Lương Mai Anh
Ngày ban hành: 09/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 738/MT-LĐ

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240078