• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7382/TCHQ-TXNK năm 2015 xác định trước trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7382/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7382/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas).
(34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan số 0135/01-CV ngày 04/8/2015 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) về việc đề nghị cơ quan hải quan xác định trước trị giá hải quan đối với mặt hàng rượu nhập khẩu nhãn hiệu Licor43 Cuarenta Y Tres, xuất xứ Tây Ban Nha. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI Thông tư này): 01 bản chính;

- Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có): 01 bản chụp;

- Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

- Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước (nếu có): 01 bản chụp;

- Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ trị giá hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chụp.

Đối chiếu hồ sơ đề nghị xác định trước với quy định nêu trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá hải quan của Công ty không đáp ứng đủ điều kiện để được xác định trước trị giá hải quan, cụ thể:

- Tại Đơn đề nghị xác định trước trị giá:

Tại điểm 2: Nội dung này đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn kê khai tại công văn số 6700/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2015, tuy nhiên doanh nghiệp mới chỉ liệt kê các phương pháp xác định trị giá hải quan mà chưa nêu rõ nội dung phương pháp xác định trị giá do doanh nghiệp lựa chọn, cũng như quan điểm về đề nghị xác định trước tương ứng.

- Tại Bản mô tả giao dịch và xác định trị giá tính thuế:

Tại điểm 3: Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu: Doanh nghiệp cũng điền đầy đủ nội dung của điểm này, dẫn đến việc không xác định được hàng hóa đang đề nghị xác định trước là hàng hóa nhập khẩu hay xuất khẩu (do doanh nghiệp đã điền đầy đủ nội dung tại điểm 2: Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu).

Đối chiếu với quy định nêu trên và hồ sơ Công ty nộp tại Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước trị giá hải quan của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) theo đơn đề nghị nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b- Chi).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
...

3. Hồ sơ xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan:

a) Đơn đề nghị (theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI Thông tư này): 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có): 01 bản chụp;

c) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

d) Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước (nếu có): 01 bản chụp;

đ) Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ trị giá hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chụp.

Trường hợp chưa có giao dịch thực tế, tổ chức cá nhân chưa có các chứng từ nêu tại điểm b, d, đ khoản này thì đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7382/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 12/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7382/TCHQ-TXNK

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286320