• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7385/TCHQ-TXNK năm 2015 về tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7385/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7385/TCHQ-TXNK
V/v tái giám định mẫu

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty VLXD số 1 TNHH Một Thành Viên (Fico).
(Địa chỉ: Tầng 15 Sailing Tower, Số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 800/TCT-TM ngày 24/6/2015 của Tổng Công ty VLXD số 1 TNHH Một thành viên (Fico) phản ánh về việc không đồng ý với kết quả phân tích hàng hóa và mã số nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 114/TB-PTPL ngày 25/5/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng đã có Thông báo kết quả phân loại số 6218/TB-TCHQ ngày 30/5/2015 đối với mặt hàng có tên khai báo “thép hợp kim, bằng thép Silic- Mangan dạng thanh và que (C: 0,28-0,33%; Si: 0,6-2,3%; Mn: 0,5- 1,9%) chưa tráng, phủ mạ, tiêu chuẩn JIS G3137-1994. Size: 7.1mm”, mã khai báo 7227.20.00, thuộc tờ khai hải quan số 100384005632/A11 ngày 04/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và đề nghị được tái giám định mẫu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Khoản 4 Điều 11 Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2013 quyết định về việc ban hành Quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành hải quan thì:

“Trường hợp Tổng cục Hải quan ra thông báo kết quả phân loại trên cơ sở sử dụng kết quả phân tích nhưng doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị được tái giám định lại thì:

- Đơn vị yêu cầu phân tích phải xác định rõ những lí do của doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích này.

- Đơn vị yêu cầu phân tích gửi văn bản đề nghị đơn vị phân tích liên quan giải quyết cho doanh nghiệp nhận lại một phần mẫu còn đang được lưu theo quy định tại đơn vị phân tích, để làm thủ tục giám định.

- Nếu kết quả giám định khác với kết quả phân tích, đơn vị yêu cầu phân tích có văn bản trao đổi với đơn vị phân tích liên quan để đơn vị phân tích có trách nhiệm làm rõ kết quả phân tích. Trong trường hợp vượt quá phạm vi thẩm quyền xử lý khác nhau về kết quả giám định và kết quả phân tích, đơn vị phân tích báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có xử lý tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty VLXD số 1 TNHH Một thành viên (Fico) biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII) để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hq thành phố Đà Nẵng (biết t/h);
- Lưu: VT, TXNK-Tuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 11. Kết quả phân tích
...

4. Trường hợp Tổng cục Hải quan ra Thông báo kết quả phân loại trên cơ sở sử dụng kết quả phân tích nhưng doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị được giám định lại thì:

- Đơn vị yêu cầu phân tích phải xác định rõ những lý do của doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích này.

- Đơn vị yêu cầu phân tích gửi văn bản đề nghị đơn vị phân tích liên quan giải quyết cho doanh nghiệp nhận lại một phần mẫu còn đang được lưu theo quy định tại đơn vị phân tích, để làm thủ tục giám định.

- Nếu kết quả giám định khác với kết quả phân tích, đơn vị yêu cầu phân tích có văn bản trao đổi với đơn vị phân tích liên quan để đơn vị phân tích có trách nhiệm làm rõ kết quả phân tích. Trong trường hợp vượt quá phạm vi thẩm quyền xử lý khác nhau về kết quả giám định và kết quả phân tích, Đơn vị phân tích báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan để có xử lý tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7385/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 12/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/208/2015, TCHQ ban hành Công văn 7385/TCHQ-TXNK để trả lời Tổng Công ty VLXD số 1 TNHH Một Thành Viên về việc tái giám định mẫu

Tổng công ty này đã đề nghị tái giám định mặt hàng có tên khai báo “thép hợp kim, bằng thép Silic- Mangan dạng thanh và que chưa tráng, phủ mạ, tiêu chuẩn JIS G3137-1994. Size: 7.1mm”, mã khai báo 7227.20.00, thuộc tờ khai hải quan số 100384005632/A11 ngày 04/5/2015

Về vấn đề này, TCHQ đã trích dẫn Khoản 4 Điều 11 Quyết định 4023/QĐ-TCHQ  về việc ban hành Quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành hải quan. Theo đó:

Trường hợp TCHQ ra thông báo kết quả phân loại trên cơ sở sử dụng kết quả phân tích nhưng doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị được tái giám định lại thì:

- Đơn vị yêu cầu phân tích phải xác định rõ những lí do của doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích này.

- Đơn vị yêu cầu phân tích gửi văn bản đề nghị đơn vị phân tích liên quan giải quyết cho doanh nghiệp nhận lại một phần mẫu còn đang được lưu theo quy định tại đơn vị phân tích, để làm thủ tục giám định.

- Nếu kết quả giám định khác với kết quả phân tích, đơn vị yêu cầu phân tích có văn bản trao đổi với đơn vị phân tích liên quan để đơn vị phân tích có trách nhiệm làm rõ kết quả phân tích. Trong trường hợp vượt quá phạm vi thẩm quyền xử lý khác nhau về kết quả giám định và kết quả phân tích, đơn vị phân tích báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có xử lý tiếp theo.

Như vậy, Tổng Công ty cần liên hệ với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định nói trên.

Từ khóa: Công văn 7385/TCHQ-TXNK

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286321