• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7391/TCHQ-GSQL năm 2014 về việc chuyển giao nguyên phụ liệu và thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7391/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7391/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 22/5/2014 của Công ty Cổ phần Long Mã về việc chuyển giao nguyên phụ liệu và thanh khoản hợp đồng gia công giữa Công ty cổ phần Long Mã (thông báo tại Chi cục Hải quan Hà Tây) và Công ty cổ phần may 1 Hải Dương (thông báo hợp đồng tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Qua báo cáo của Cục Hải quan TP.Hải Phòng tại công văn số 4738/HQHP-ĐTGC ngày 6/6/2014 thì hợp đồng gia công số 01/WN-HD/2010 ngày 22/5/2010 của Công ty cổ phần may 1 Hải Dương thông báo thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư Gia công đã hoàn thành thủ tục thanh khoản ngày 24/6/2011. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công trên, Công ty có sử dụng nguyên vật liệu tại tờ khai nhập khẩu số 2115 N/NLD ngày 13/7/2010 (nhận từ Công ty cổ phần Long Mã) để đưa vào sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu.

2. Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ kết quả thanh khoản hợp đồng gia công số 01/WN-HD/2010 ngày 22/5/2010 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư Gia công (kèm theo) để xem xét làm thủ tục thanh khoản dứt điểm hợp đồng gia công số 01WN-LM/2010 ngày 7/4/2010 hiện đang tồn đọng tại Chi cục Hải quan Hà Tây. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về việc làm thủ tục hải quan không đúng thời hạn quy định đối với Công ty cổ phần Long Mã.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP.Hà Nội được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để ph/hợp);
- Công ty CP Long Mã. Đ/c: Điểm CN Bích Hòa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội (thay trả lời công văn ngày 22/5/2014);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7391/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7391/TCHQ-GSQL

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235935